Fresca Fresco #1
Fresca Fresco #1

11.5" x 11" gouache on plaster

$1250

Fresca Fresco #2
Fresca Fresco #2

11.5" x 11" gouache on plaster

$1250

Fresca Fresco #3
Fresca Fresco #3

11.5" x 11" gouache on plaster

$1250

Fresca Fresco #4  11.5 x 11 2016.jpg
Fresca Fresco #5
Fresca Fresco #5

11.5" x 11" gouache on plaster

$1250

 

Fresca Fresco #1
Fresca Fresco #2
Fresca Fresco #3
Fresca Fresco #4  11.5 x 11 2016.jpg
Fresca Fresco #5
Fresca Fresco #1

11.5" x 11" gouache on plaster

$1250

Fresca Fresco #2

11.5" x 11" gouache on plaster

$1250

Fresca Fresco #3

11.5" x 11" gouache on plaster

$1250

Fresca Fresco #5

11.5" x 11" gouache on plaster

$1250

 

show thumbnails